Thăm ông cây 1000 năm tuổi trên đỉnh núi

Trở lại Xuân Sơn và dịp 30/4. Lần này mục tiêu mới của nhóm là trèo lên đỉnh núi thăm ông cây di sản Việt Nam 1000 năm tuổi.