Mình muốn đăng ký tham gia cắm trại nhưng không ngủ lại đêm có được không?

Về cơ bản, cắm trại tức là một buổi dã ngoại với nội dung quan trọng nhất là ngủ lại ở ngoài thiên nhiên bằng lều, do vậy nếu bạn không ngủ lại thì không phải là đi cắm trại. Tùy theo nội dung của những sự kiện, tuy nhiên đa số các sự kiện cắm trại sẽ không hoan nghênh nhận những thành viên chỉ đến vui  chơi và đi về không ở lại, bởi vì việc đi về của bạn sẽ làm mất không khí, khí thế của buổi chơi chung.


Danh mục: