Cho tôi xin địa chỉ các homestay ở Hữu Liên, Lạng Sơn.

Cho tới thời điểm hiện tại, những homestay ở Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn danh sách như sau, tuy nhiên bạn có thể cập nhật tình hình thực tế thêm vì bà con vẫn đang tiếp tục xây dựng thêm các điểm đón du khách:

  1. Homestay Yến Nhi
  2. Homestay Rừng Xanh 
  3. Homestay Bình Minh
  4. Homestay Ngọc Bích
  5. Homestay Nguyệt Nga
  6. Homestay Đồng Lâm
  7. Homestay Sơn Thuỷ
  8. Homestay Hương Bưởi
  9. Homestay Gia Bảo
  10. Homestay Thắng Liên

Xem thêm danh mục và mô tả chi tiết các homestay Hữu Liên https://cienoutdoors.com/outdoors/homestay-campsite/

Danh mục: