Đi rừng quốc gia Xuân Sơn từ Hà Nội bằng xe công cộng như thế nào?

Để đi rừng quốc gia Xuân Sơn bằng xe bus công cộng, bạn đón xe tuyến Mỹ Đình - Xã Xuân Đài (Tân Sơn, Phú Thọ). Xã Xuân Đài còn cách trung tâm rừng quốc gia là bản Dù 8km. Hiện có nhiều nhà xe, tốt hơn thì mình gọi hỏi hẹn sẵn giờ đi giờ đến. Khi đến Xuân Đài, có thể bắt xe ôm đi tiếp lên homestay, hoặc nhờ chủ homestay mà mình quen điều xe ôm từ bản xuống đón lên thì sẽ rẻ và chuẩn hơn.


Danh mục: