Những kỹ năng cần thiết nào cho buổi cắm trại?

Trước khi bắt đầu chuyến đi cắm trại, việc chuẩn bị và làm quen với các kỹ năng cơ bản là quan trọng. Hãy trang bị cho mình khả năng lắp đặt lều, xếp giường ngủ, kỹ năng dập lửa, nấu ăn trên lửa trại, kiến thức về sơ cứu, sử dụng công cụ và dụng cụ cắm trại, khả năng đọc bản đồ và định hướng, cùng với những kỹ năng an toàn khi ở trong môi trường tự nhiên. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn và chuẩn bị tốt hơn cho mọi tình huống khi cắm trại.

Danh mục: