Bản Giang Mỗ có đi xe ô tô vào được nhà không?

Bản Giang Mỗ là một bản nhỏ, chỉ có vài chục nóc nhà, đường đi rất nhỏ chỉ vừa hai xe máy tránh nhau do vậy bạn phải gửi xe ở bãi đỗ xe đầu bản và đi bộ vào. Tuy nhiên quãng đường cũng không quá xa, không phải là một sự vất vả, kể cả với trẻ em. Trường hợp bạn mang quá nhiều đồ thì có thể nhờ chủ homestay đem xe máy ra chở hộ, hoặc bạn có một cái xe camp kéo tay thì cũng rất tuyệt vời.

Danh mục: