Các chương trình dã ngoại

(2 ngày 1 đêm) Trekking - Camping Hồ Xạ Hương