Camping (cắm trại) và picnic khác nhau như thế nào?

Camping thường bao gồm việc cắm trại qua đêm tại nơi thiên nhiên, sử dụng các trang thiết bị như lều, túi ngủ, đốt lửa, nấu ăn...duy trì một cuộc sống bên ngoài không gian sống bình thường. Ngược lại, picnic là một hoạt động ngoại ô ngắn hạn, thường chỉ trong một ngày, nơi người tham gia mang theo đồ ăn để thưởng thức tại một khu vực công cộng hoặc điểm du lịch, nhưng không có việc cắm trại qua đêm.


Danh mục: