9X Sơn La trở thành thủ khoa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội