Giới thiệu sách

Giới thiệu các sách truyện tiếng Anh phù hợp với năng lực đọc và độ tuổi của trẻ em, phát huy khích lệ văn hóa đọc phục vụ cho học tập và bồi đắp tâm hồn.

Giới thiệu khóa tiếng Anh tổng quan “10 trong 1”