Hành quân, cắm trại

Có rất nhiều quan niệm sai lầm về lòng dũng cảm và sự dũng cảm và gan dạ. Nhiều thứ có thể rất hay ho khi đọc hay viết ra, nhưng thất bại thảm hại trong thực tế.

Review cung trek rừng xạ Hương của mẹ Giang