Cách sử dụng từ trái nghĩa trong kỹ thuật viết lại câu

Với phương pháp sử dụng từ trái nghĩa, "Người có thể thấy khó" có thể được viết lại thành "Có thể không dễ dàng với người".

Trong phần thi Part 7 của bài thi TOEIC, người ra câu hỏi thường sử dụng phương pháp paraphrasing lồng ghép trong các câu để đánh đố thí sinh. Để vượt qua thử thách này một cách tốt nhất, người dự thi cần hiểu rõ phương pháp Diễn giải và ứng dụng của nó trong kỳ thi.

Paraphrasing là cách viết lại một câu hoặc một đoạn văn bằng cách sử dụng các từ ngữ khác nhau (so với câu hoặc đoạn văn ban đầu) nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu của câu hoặc đoạn văn. Một trong những cách diễn đạt thông dụng nhất là sử dụng các từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Tuy nhiên, đây cũng là cách khó nhất vì phương pháp này đòi hỏi người học phải có vốn từ vựng phong phú.

Theo cô Hoa - Cố vấn học thuật môn Tiếng Anh Cô Hoa, không giống như Paraphrase sử dụng từ đồng nghĩa, người ra đề sử dụng các cụm từ, cụm từ trái nghĩa và thêm các từ phủ định như: not, less… vào câu. Trả lời trong phần thi Đọc hiểu hoặc ngược lại, nếu câu cho sẵn có yếu tố phủ định, câu hỏi có thể dùng từ trái nghĩa và chuyển câu sang dạng khẳng định. Đây là cách tác giả áp dụng kỹ thuật Paraphrase bằng cách sử dụng từ trái nghĩa.

Ví dụ:

Người học có thể thấy rằng bài kiểm tra diễn giải câu "Mọi người có thể thấy khó" với từ trái nghĩa "dễ dàng" và thêm từ phủ định "không phải". Cách diễn giải một lần nữa sẽ là: "Nó có thể không dễ dàng cho mọi người".

Cách sử dụng từ trái nghĩa trong kỹ thuật viết lại câu

Cô Hoa chia sẻ về kỹ thuật Paraphrasing, cụ thể là cách sử dụng từ trái nghĩa trong TOEIC Part 7.

Việt Hùng

.

Theo vnexpress